איתור ותשלום דוחות חניה דוחות חניה

תשלום דוח חניה אלעד

סמל עיריית אלעד
סמל עיריית אלעד

צריכים לשלום על דו”ח חניה באלעד? צריכים לאתר דוח חניה? בעמוד זה תקבלו הסבר מפורט כיצד ניתן לאתר ולשלם דוח חניה באלעד בדרך קלה ופשוטה.

  • פתחו בחלון חדש את אתר עיריית אלעד
  • לחצו על “דוחות שניתנו מהתאריך” לפי התאריך המתאים לדוח שלכם
  • בתיבה “תשלומי ארנונה ודוחות עירוניים” הכניסו את מספר הדוח
    ובתיבה “*קוד / מספר חשבון משלם” הכניסו מספר תעודת זהות
  • לאחר קבלת הסכום לתשלום, החלו למלא את הפרטים הבאים: סכום התשלום, פרטי אשראי ות.ז של בעל האשראי. מתחת לזה מלאו את הפרטים של בעל הדוח.
  • לאחר מילוי הפרטים, לחצו: “שלח טופס”
  • שמרו את המספר אסמכתא