בקשה לביטול דוח פיקוח דוחות פיקוח

בקשה לביטול או ערעור דוח פיקוח עירוני בהרצליה

בכדי לבקש לבטל או לערער על דוח פיקוח בהרצליה עליכם לשלוח בקשה לעיריית הרצליה טרם עברו 30 ימים מאז קבלת הדוח (קנס).
בבקשה תצטרכו להעלות נימוקים עם אפשרות העלאת מסמכים\תמונות לעילה לביטול דוח.

בקשה לביטול דוח פיקוח בהרצליה באינטרנט

דרכים נוספות להעברת טופס הערעור

  • הגשת הטופס לפקס שמספרו: 09-9597781
  • הגשת הטופס בדואר לכתובת: יוסף נבו 6, הרצליה